Laodikeia Denizlide Bir Hazine

1867  Yılından bu yana yabancı araştırmacıların ilgilendiği ve kazı çalışmalarında bulunduğu bir yer olan Laodikeia Denizlide Pamukkale’ye çok yakın bir antik şehirdir.

Kısa Tarihçe

Söylenceye göre kral bir Apollon sözcüsünün yardımıyla baş tanrı Zeus’un öğüdünü duyup, eşi adına bir kent kurmaya karar vermiştir. Bu durumda kentin kuruluş tarihi II. Antiokhos’un tahta geçtiği M.Ö. 261 ile Laodike’den boşandığı M.Ö. 253 yılları arasında gerçekleşmiş olmalıdır.

Bir başka anlatıma göre; Seleukoslar kralı I. Antiokhos rüyasında annesi, kız kardeşi ve eşi olarak tanımladığı üç güzel kadın görmüş, her üç kadın da kraldan kendileri için Karia’da birer kent kurmasını istemişler, bunun üzerine kral I. Antiokhos’ta karısı ve annesi için Nysa (Sultanhisar) ve Antiokheia (Başaran Köyü-Karacasu) kentlerini, kız kardeşi Laodike için de Laodikiea antik kentini kurmuştur. Ancak antik kaynakların kral I. Antiokhos ve kız kardeşi Laodikie’nin adından hiç söz etmemesi, kentin kral II. Antiokhos tarafından karısı güzel Kraliçe Laodike adına kurulduğunu göstermektedir. Kazı ekibince, Antik Kent’in batısında yapılan yüzey araştırmalarında Klasik Döneme kadar inen seramiklerin bulunması kuruluşun daha da eskiye gittiğini göstermektedir. Detaylı Bilgi

Geziden Fotolar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir