WordPress WordPress, WordPress temada ajax isteği yapma ve sonuç döndürme

WordPress temada ajax isteği yapma ve sonuç döndürme

functions.php eklenecek kod

// we control if user is registered real user
if(is_user_logged_in()){

	function ajax_me_please(){
		// in this case we popup hello
		echo 'Hello. Whats up dude !';
		die();
	}
	add_action( 'wp_ajax_ajax_me_please', 'ajax_me_please' );
	add_action( 'wp_ajax_nopriv_ajax_me_please', 'ajax_me_please' );

	add_action( 'wp_footer', 'add_js_to_wp_footer' );
	function add_js_to_wp_footer(){ ?>
		
	

tema tarafına eklenecek kod link daha doğrusu tıklanınca action oluyor

ajax_me_please

Güvenlik açısından eğer riskli ve önemli verileri döndürüyorsanız şu yöntemi https://codex.wordpress.org/Function_Reference/check_ajax_referer kullanmanızı tavsiye ederim.

Yorumlar