Sayfalama index, archive, category wp-pagenavi alternatif eklentisiz yöntem

Anasayfa, arşiv, arama, categori sayfalarında sayfalama yapmak için kullanabilirsiniz.

Örnek: « Önce 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Sonra »

Kodu The Loop Döngü Sonrası ekleyiniz.

';
echo paginate_links( array(
	'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
	'format' => '?paged=%#%',
	'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
	'total' => $wp_query->max_num_pages
) );
echo '
'; ?>