PHP PHP, Pagerank Sorgulama Kodu – PR Nasıl Öğrenilir

Selam millet bir ara araştırıp nasıl yapılıyor diye bakınırken karşılaştığım bir class var. Görüp görebileceğiniz bütün pr kodlarıda bunun üzerine kurulur. En Basit haliyle ve çalışır bir biçimde paylaşıyorum.

İşinize göre düzenler ve kullanırsınız.

DEMO

Kodlar şu şekilde index.php diye kaydedip kullanabilirsiniz.

Pagerank Sorgu


check($page); } function stringToNumber($string,$check,$magic) { $int32 = 4294967296; // 2^32 $length = strlen($string); for ($i = 0; $i < $length; $i++) { $check *= $magic; if($check >= $int32) { $check = ($check - $int32 * (int) ($check / $int32)); //if the check less than -2^31 $check = ($check < -($int32 / 2)) ? ($check + $int32) : $check; } $check += ord($string{$i}); } return $check; } function createHash($string) { $check1 = $this->stringToNumber($string, 0x1505, 0x21); $check2 = $this->stringToNumber($string, 0, 0x1003F); $factor = 4; $halfFactor = $factor/2; $check1 >>= $halfFactor; $check1 = (($check1 >> $factor) & 0x3FFFFC0 ) | ($check1 & 0x3F); $check1 = (($check1 >> $factor) & 0x3FFC00 ) | ($check1 & 0x3FF); $check1 = (($check1 >> $factor) & 0x3C000 ) | ($check1 & 0x3FFF); $calc1 = (((($check1 & 0x3C0) << $factor) | ($check1 & 0x3C)) << $halfFactor ) | ($check2 & 0xF0F ); $calc2 = (((($check1 & 0xFFFFC000) << $factor) | ($check1 & 0x3C00)) << 0xA) | ($check2 & 0xF0F0000 ); return ($calc1 | $calc2); } function checkHash($hashNumber) { $check = 0; $flag = 0; $hashString = sprintf('%u', $hashNumber) ; $length = strlen($hashString); for ($i = $length - 1; $i >= 0; $i --) { $r = $hashString{$i}; if(1 === ($flag % 2)) { $r += $r; $r = (int)($r / 10) + ($r % 10); } $check += $r; $flag ++; } $check %= 10; if(0 !== $check) { $check = 10 - $check; if(1 === ($flag % 2) ) { if(1 === ($check % 2)) { $check += 9; } $check >>= 1; } } return '7'.$check.$hashString; } function check($page) { $socket = fsockopen("toolbarqueries.google.com", 80, $errno, $errstr, 30); if($socket) { // Prep socket headers $out = "GET /tbr?client=navclient-auto&ch=".$this->checkHash($this->createHash($page)). "&features=Rank&q=info:".$page."&num=100&filter=0 HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: toolbarqueries.google.com\r\n"; $out .= "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 2.0.114-big; Windows XP 5.1)\r\n"; $out .= "Connection: Close\r\n\r\n"; // Write settings to the socket fwrite($socket, $out); $result = ""; while(!feof($socket)) { $data = fgets($socket, 128); $pos = strpos($data, "Rank_"); if($pos !== false){ $pagerank = substr($data, $pos + 9); $result += $pagerank; } } fclose($socket); return $result; } } } ?> '; if ((!empty($_POST['www']))) { echo '
'.$_POST['www'].'
'; echo '
Pagerank Değer: '.GooglePageRankChecker::getRank(stripslashes($_POST['www'])).'
'; } else { echo ' '; } ?>

Yorumlar