Unity C# Unity C#, Negative Gravity

Unity de normalde negative gravity diye bir şey yok bu yöntem ile sadece gravityye ters Vector3.up Force veriyoruz.

Standart bir objeye Rigidbody ekleyip ve gravity kutucuğu kaldırılıp sonrasında aşağıdaki kod ile Negative gravity yapılabilir.

Obje çok ağır negative gravity olmaz. Yeterli gelmezse 100f yükseltin.

public class negativegravity : MonoBehaviour
{
  Rigidbody rb;
  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody>();
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    rb.AddForce(Vector3.up * 100f, ForceMode.Acceleration);
  }
  void FixedUpdate()
  {
    
  }

Yorumlar