Unity C# Unity C#, En Basit Haliyle Flappy Birds

Bu anlatım ile en basit haliyle flappybirds benzeri oyun yapabilirsiniz. Sadece 3 script

Sağdan sola hareket edecek nesnelerin kod yapısı MoveLeft.cs

using UnityEngine;

public class MoveLeft : MonoBehaviour
{
  public float Speed = 1;

  void Update()
  {
    transform.Translate(Vector3.left * Time.deltaTime * Speed);

    if (transform.position.x < -13)
      transform.position += new Vector3(30,0,0);
  }
}

Karakter öldüğü zaman scene resetlemesi Killer.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Killer : MonoBehaviour
{

  void Update()
  {
    if (transform.position.y > 6)
      SceneManager.LoadScene(0);
    if (transform.position.y < -5.6)
      SceneManager.LoadScene(0);
  }

  private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
  {
    SceneManager.LoadScene(0);
  }
}

karakteri mouse basınca zıplatarak gelen nesnelerden kaçınması Jump.cs

using UnityEngine;

public class Jump : MonoBehaviour
{
  public Vector2 JumpForce;

  void Update()
  {
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
      GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(JumpForce);
  }
}

Scene yapısı ve eklenen rigidbody komponentler ekran görüntüleri

Yorumlar