PHP PHP, Döngü içerisinden birden fazla ardışık döngülerde veri yazdırmak

Bir slider uygulaması yaparken gerekli oldu ve çözüm buldum.

Bir döngü içerisinde bazen her döngü sırasıda değil birden fazla ve ardışık biçimde etiket basmak veya veri döndürmek için kullanabileceğiniz bir koddur.

Başlık enteresan oldu. Tanımda anlaşılmaz olabilir. Hak veriyorum 😀 Fakat sonuç olarak script aşağıdaki gibidir.

$kicks->brand = "test";
$count = 1;
foreach( $users_kicks as $kicks ) 
{
    if ($count%2 == 1)
    {  
         echo "
"; } echo $kicks->brand; // çıktı if ($count%2 == 0) { echo "
"; } $count++; } if ($count%4 != 1) echo "
";

Sonuç şöyle bir şey olacaktır;

test test
test test
test test

Yorumlar